biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251798

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Inauguracyjne spotkanie sołtysów
Po raz pierwszy w tej kadencji, wszyscy nowo wybrani sołtysi uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Lubań. Z tej okazji pogratulowano wyboru na funkcję sołtysa oraz życzono owocnej pracy na rzecz swoich miejscowości i ich mieszkańców.

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Przede wszystkim omówiono kompetencje wynikające ze statutów sołectwa sołtysów, rad sołeckich i zebrań wiejskich. Przekazano informacje dotyczące wydatkowania środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw oraz sposób ich rozliczania.

Sołtysi otrzymali do rozpropagowania wśród mieszkańców regulaminy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubaniu oraz karty informacyjne do wypełnienia przez mieszkańców dotyczące gospodarki ściekowej.

Pani Aneta Usyk- Zastępca Wójta, pełniąca w gminie funkcję koordynatora gminnego przybliżyła zasady programu Regionalnej Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Zachęciła wszystkie sołectwa do czynnego udziału w programie oraz realizowanie założeń wynikających ze strategii rozwoju swoich miejscowości. Ustalono termin i gospodarza tegorocznego Gminnego Kongresu Odnowy Wsi. W tym roku grupy odnowy wsi spotkają się w Kościelniku w dniu 16 maja.

Impulsem do czynnego działania na rzecz swoich miejscowości i mieszkańców jest konkurs „Piękna i aktywna wieś w Gminie Lubań”. Jest to konkurs zainicjowany przez Wójta Gminy Lubań w celu uaktywnienia mieszkańców oraz wzbudzić wśród nich inicjatywę oddolną. Nagrodami w konkursie są środki finansowe. Za zwycięstwo w konkursie sołectwo otrzyma 5.000 złotych. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas dożynek gminnych.

Wójt Gminy Lubań poinformował Sołtysów o możliwości składania przez mieszkańców wniosków na usuwanie azbestu oraz na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Bardzo ważnym punktem spotkania było wspólne ustalenie terminów zebrań wiejskich podczas których przeprowadzone zostaną wybory do rad sołeckich, tj.:

23.02.2015 godz. 18.00 świetlica wiejska w Kościelniku – Sołectwo Jałowiec
23.02.2015 godz. 19.00 świetlica wiejska w Kościelniku – Sołectwo Kościelniki Dolne
25.02.2015 godz. 18.00 budynek po szkole – Sołectwo Henryków Lubański
26.02.2015 godz. 18.00 świetlica wiejska w Kościelniku – Sołectwo Kościelnik
03.03.2015 godz. 18.00 remiza OSP Radostów Górny – Sołectwo Radostów Górny
04.03.2015 godz. 18.00 świetlica wiejska w Mściszowie – Sołectwo Mściszów
05.03.2015 godz. 18.00 świetlica wiejska w Radogoszczy – Sołectwo Radogoszcz
10.03.2015 godz. 18.00 sołtysówka – Sołectwo Uniegoszcz
11.03.2015 godz. 18.00 świetlica wiejska w Nawojowie Łużyckim – Sołectw Nawojów Łużycki
13.03.2015 godz. 18.00 świetlica wiejska w Radostowie Średnim – Sołectwo Radostów Dolny i Średni
20.03.2015 godz. 18.00 świetlica wiejska w Pisarzowicach – Sołectwo Pisarzowice

12 02 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze