biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252472

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejny projekt na który pozyskano dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 r.
"Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II” to tytuł projektu, na który Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt realizowany będzie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

24 listopada 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wydział Obszarów Wiejskich we Wrocławiu podpisano umowę na dofinansowanie niniejszego projektu. Dofinansowanie Projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to 1 084 707,00 PLN, natomiast całkowita wartość Projektu określona została na 1 778 920,92 PLN.

Przedmiotem projektu jest:
-budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody,
-odbudowa ujęcia wody z rurociągiem doprowadzającym wodę na SUW,
-budowa obiektów towarzyszących: zbiornika napowietrzania wody surowej, odstojnika popłuczyn, zbiornika wody czystej, zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, zbiornika bezodpływowego ścieków po regeneracji złoża, sieci między – obiektowych,
-budowa elementów zagospodarowania terenu ( plac manewrowy, oświetlenie)
-budowa sieci wodociągowej.

Efektem realizacji projektu będzie znaczące podniesienie standardu życia mieszkańców, w miejscowościach, w których zostanie wybudowany wodociąg. Dzięki rozbudowie infrastruktury wodociągowej, Gmina Lubań stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do osiedlania się i prowadzenie działalności gospodarczej. Gmina Lubań będzie również w stanie w większym stopniu wypromować posiadany potencjał turystyczny, przyrodniczy i krajobrazowy. Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy miejscowości, w których zostanie wybudowana i oddana do użytkowania sieć wodociągowa, ale można pokusić się o stwierdzenie, że będzie on pośrednio oddziaływał na wszystkich mieszkańców Gminy Lubań, poprzez stworzenie warunków w zakresie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości. Doprowadzi to z pewnością do rozwoju regionu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2015 r.

23 02 2015


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze