biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251647

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Oddolność mieszkańców
Gmina Lubań po raz pierwszy w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębni fundusz sołecki. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji radni gminy. Przed podjęciem, tak istotnej dla mieszkańców decyzji poprzedzono konsultacjami z sołtysami. Sołtysi jednogłośnie opowiedzieli się za wdrożeniem w gminie funduszu sołeckiego.

Wprowadzając fundusz sołecki, mieszkańcy poszczególnych sołectw będą mieli do swojej dyspozycji znacznie wyższe środki finansowe, co obrazuje poniższa tabela.Wydatkowane one mogą być tylko i wyłącznie na zadania własne gminy. Obowiązkiem mieszkańców będzie złożenie do Wójta Gminy Lubań w terminie do dnia 30 września wniosku z propozycjami przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, oszacowanie ich wartości oraz uzasadnienie. Taka forma rozdysponowywania środków spowoduje, że mieszkańcy będą mieli zdecydowanie większy wpływ na podejmowane działania w ich miejscowościach. Dodatkowo będą mogli samodzielnie realizować założenia swoich strategii rozwoju sołectw wypracowane przez mieszkańców z moderatorami zewnętrznymi.

Prawidłowe funkcjonowanie funduszu sołeckiego zależy od współpracy pomiędzy sołtysami, mieszkańcami a wójtem gminy i pracownikami urzędu. Pierwszy rok będzie nauką dla sołtysów oraz pracowników urzędu.

Pierwsze namacalne efekty wdrożenia funduszu sołeckiego będą widoczne w roku 2016. Wówczas będzie można ocenić, jak mieszkańcy dysponują środkami i na jakie cele je wydatkują.

Podkreślić należy, że na chwilę obecną gmina będzie mogła się ubiegać o zwrot 40% wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi kwotę około 100 tysięcy złotych.
12 03 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze