biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251794

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubań
W miesiącu marcu i kwietniu 2015 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w roku 2015". Po weryfikacji złożonych projektów, komisja powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 21 maja 2015 r, wyłoniła listę gmin rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowanego w ramach ww. konkursu. Wśród gmin, które otrzymały dotację na realizację projektu z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, znalazła się Gmina Lubań.

W dniu 19 czerwca 2015 roku we Wrocławiu, odbyło się uroczyste wręczenie dotacji. Wójt Gminy Lubań, Zbigniew Hercuń, odebrał Promesę w wysokości 90 000,00 zł, która gwarantuje realizacje zadania.

Otrzymana pomoc ma na celu stworzenie bezpiecznych warunków życia dla mieszkańców, poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Zaplanowano zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego, GBA, 2,5/16, z napędem 4x4 ze zbiornikiem na środek gaśniczy-przeznaczonego do likwidacji zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w tym do ograniczenia strefy skażenia.

Na wsparcie przedmiotowego przedsięwzięcia, złożyliśmy równolegle kolejny wniosek o dofinansowanie. W związku z czym, pismem z dnia 05 marca 2015r. Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu dokonano podziału dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w KSRG w województwie dolnośląski. Dla OSP Pisarzowice przyznano 150 000,00 zł na zakup samochodu.

Realizacja projektu pozwoli jednostce OSP Pisarzowice, na szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia oraz skuteczne działania w zakresie gaśniczym, ratownictwa technicznego (w tym drogowego), medycznego, wodnego, jak i również likwidację skutków skażeń środowiska w oparciu o nowoczesny sprzęt. Zakupiony samochód będzie wykorzystywany do wszystkich zdarzeń na terenie naszej Gminy, Powiatu ale również w razie potrzeby na terenie Województwa Dolnośląskiego.
22 06 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze