biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1100957

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zakończono zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II"
Gmina Lubań wykonała zadanie pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II”. Projekt realizowany został w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 06.07.2015 roku odbył się komisyjny odbiór wykonanych robót budowlanych z udziałem Przedstawicieli Urzędu Gminy Lubań wykonawcy. W ramach operacji wykonano prace związane z
- budową kontenerowej stacji uzdatniania wody,
- odbudową ujęcia wody z rurociągiem doprowadzającym wodę na SUW,
- budową obiektów towarzyszących: zbiornika napowietrzania wody surowej, odstojnika popłuczyn, zbiornika wody czystej, zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, zbiornika bezodpływowego ścieków po regeneracji złoża, sieci między – obiektowych,
- budową elementów zagospodarowania terenu ( plac manewrowy, oświetlenie)
- budową sieci wodociągowej.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 778 920,92 PLN, z czego 1 084 707,00 PLN to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Mściszów i stworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Lubań poprzez budowę wodociągu wraz ze stacją uzdatniania wody. Cel ten został całkowicie spełniony. Dzięki rozbudowie infrastruktury wodociągowej, Gmina Lubań stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do osiedlania się i prowadzenie działalności gospodarczej, co doprowadzi z pewnością do rozwoju regionu.

07 07 2015


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze