biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251659

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

RATUJMY CISA Z HENRYKOWA LUBAŃSKIEGO
Na terenie Gminy Lubań w miejscowości Henryków Lubański rośnie Cis pospolity uznany za najstarsze drzewo w Polsce i najprawdopodobniej w Europie Środkowej. Cis, którego wiek szacuje się na blisko 1300 lat, ze względu na unikatową wartość przyrodniczą wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody pod nr 395 i jest pod ścisła ochroną. Lokalizacja Henrykowa Lubańskiego na szlaku św. Jakuba przyciąga wielu turystów. Dodatkowym atutem w rozwoju ruchu turystycznego jest bez wątpienia cis, który jest chętnie odwiedzany przede wszystkim przez dzieci i młodzież szkolną - w ramach organizowanych wędrówek pieszych czy też rowerowych.

Zgodnie z poczynionymi obserwacjami prowadzonymi przez specjalistów w dziedzinie arborystyki stan drzewa stale się pogarsza. Podejmowane w 2013 i w 2014 roku działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Aby ten niepowtarzalny okaz zachował żywotność i mógł cieszyć kolejne pokolenia, przeprowadzono szereg prac mających na celu zdiagnozowanie przyczyny pogarszającego się stanu cisa.

W chwili obecnej znane są powody, które bezpośrednio przyczyniły się do obumierania drzewa. Podjęcie natychmiastowych działań ratujących drzewo wymaga niestety zaangażowania znacznych środków finansowych. Ze wstępnych szacunków w samym 2015 roku należy wydatkować około 50.000,00 zł. Wydatki w latach kolejnych będą możliwe do określenia po zebraniu dodatkowych danych. Pozyskanie funduszy z innych źródeł aniżeli budżet gminy pozwoliłoby na wykonanie prac zarówno w roku bieżącym jak i w okresach przyszłych.Należy zaznaczyć, że opiekę nad drzewem powierzono jednemu z najbardziej doświadczonych polskich arborystów, specjaliście w zakresie drzew pomnikowych, który wraz z grupą pasjonatów za przysłowiowe „dziękuję” na bieżąco monitoruje stan drzewa.

Uwzględniając powyższe jak również licząc na Państwa przychylność Wójt Gminy Lubań prosi o wsparcie finansowe, które będzie pomocne w ratowaniu drzewa. Każda, nawet symboliczna kwota przekazana na ten wzniosły cel, pozwoli Państwu aktywnie włączyć się w akcję „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”.

Nr konta na które można wpłacać środki – 24 1930 1275 2272 0244 8859 0001 (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddz. Zgorzelec, filia Lubań) z dopiskiem „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”.

Stan cisa w 2010 roku:Obecny stan cisa:

01 09 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze