biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252456

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Dodatkowe fundusze na usuwanie klęsk żywiołowych
W roku bieżącym Gmina Lubań ponownie otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w ramach realizacji zadań przepisanych dla Promesy z dnia 6 lutego 2015 r., wystąpiły oszczędności w wykorzystaniu przyznanej dotacji. W związku z powyższym, aby możliwe było wykorzystanie całej kwoty przyznanej z promesy, Wójt Gminy Lubań wystąpił z wnioskiem o umożliwienie wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji, w ramach przyznanej kwoty dofinansowania.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 15 lipca br. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, która uwzględnia dofinansowanie w 2015 roku zadań p.n.:
- Odbudowa drogi w miejscowości Uniegoszcz dz. nr 96/4 (0+000-0+675) [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]
-Odbudowa drogi w miejscowości Jałowiec dz. nr 380/1 (0+000+0+2015) z mostem nad Ciekiem Wilka (0+460) [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r].

Wysokość dotacji wynosić będzie 580 00,00, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania. 20% wartości inwestycji znajdzie się po stronie Gminy.

01 09 2015


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze