biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101765

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Dodatkowe fundusze na usuwanie klęsk żywiołowych
W roku bieżącym Gmina Lubań ponownie otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w ramach realizacji zadań przepisanych dla Promesy z dnia 6 lutego 2015 r., wystąpiły oszczędności w wykorzystaniu przyznanej dotacji. W związku z powyższym, aby możliwe było wykorzystanie całej kwoty przyznanej z promesy, Wójt Gminy Lubań wystąpił z wnioskiem o umożliwienie wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji, w ramach przyznanej kwoty dofinansowania.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 15 lipca br. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, która uwzględnia dofinansowanie w 2015 roku zadań p.n.:
- Odbudowa drogi w miejscowości Uniegoszcz dz. nr 96/4 (0+000-0+675) [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]
-Odbudowa drogi w miejscowości Jałowiec dz. nr 380/1 (0+000+0+2015) z mostem nad Ciekiem Wilka (0+460) [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r].

Wysokość dotacji wynosić będzie 580 00,00, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania. 20% wartości inwestycji znajdzie się po stronie Gminy.

01 09 2015


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze