biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251810

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ GMINY LUBAŃ 2015
Po raz kolejny ogłoszono wyniki konkursu pn. „Piękna i aktywna wieś w Gminie Lubań” zainicjowanego przez Wójta Gminy Lubań. Rozstrzygnięcie wyników konkursu nastąpiło na tegorocznych Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Henrykowie. Nagrodzonych zostało 6 najbardziej zadbanych i aktywnych wsi, które otrzymały nagrody finansowe do przeznaczenia na cele publiczne- w budżecie Gminy Lubań. Tytuł najpiękniejszej wsi w Gminie Lubań za rok 2015 otrzymał Radostów

Konkurs ten ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców do realizacji przedsięwzięć w zakresie integracji społeczności wiejskiej, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, kształtowanie ładu przestrzennego, pielęgnacje środowiska naturalnego oraz realizowanie przedsięwzięć podnoszących standard życia.

W tym roku do udziału w tym przedsięwzięciu stanęło 12 sołectw gminy Lubań tj. Sołectwo Kościelnik, Sołectwo Kościelniki Dolne, Sołectwo Jałowiec, Sołectwo Pisarzowice, Sołectwo Henryków Lubański, Sołectwo Radogoszcz, Sołectwo Nawojów Śląski, Sołectwo Nawojów Łużycki, Sołectwo Uniegoszcz, Sołectwo Radostów Dolny i Średni, Sołectwo Radostów Górny oraz Sołectwo Mściszów.

Oceny dokonuje specjalnie powołana komisja, która ocenia każdą z miejscowości w sposób indywidulany podczas 4 wizji lokalnych. Przedstawiciele Urzędu na bieżąco oceniają:
- estetykę wsi;
- zaangażowanie społeczności lokalnej w życie kulturalne i społeczne wsi;
– organizacja konkursów, ciekawych spotkań i inicjatyw, zorganizowanie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży, funkcjonalność i dostępność świetlic wiejskich;
- współdziałanie z innymi społecznościami lub organizacjami i stowarzyszeniami;
- współdziałanie z władzami gminy na rzecz rozwoju wsi;
- wykorzystanie zewnętrznych form wsparcia;
-tworzenie bądź wspieranie działalności lokalnych zespołów, drużyn sportowych i innych;
- informowanie społeczności lokalnej i dokumentowanie działań;
- dbałość o zachowanie specyfiki wsi, jej historii i tradycji itp.

Komisja przyznaje punkty w następujących obszarach:
1.Estetyka wsi
2.Proces planowania i realizacji zadań w ramach programu odnowy wsi
3.Aktywność wsi na forum gminy
4.Inicjatywy oddolne

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Henrykowie. Oto wyniki i wysokość nagród:

I miejsce: Grupa Odnowy Wsi z sołectwa Radostów - bon o wartości 5 000 zł
II miejsce: sołectwo Henryków Lubański - bon o wartości 4 000 zł
III miejsce: sołectwo Nawojów Śląski - bon o wartości 3 000zł
IV miejsce: sołectwo Nawojów Łużycki - bon o wartości 2 000zł
V miejsce: sołectwo Mściszów – bon o wartości 1 500 zł
VI miejsce: sołectwo Pisarzowice – bon o wartości 1 000 zł

Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu z całą pewnością wpłynie pozytywnie nie tylko na integrację lokalnej społeczności, ale również przyczyni się do poprawy wyglądu i estetyki okolic Gminy Lubań. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

17 09 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze