biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1100957

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Azbest z terenu Gminy Lubań usunięty
W dniu 15 września zakończyła się akcja usuwania azbestu z terenu naszej gminy -w okresie od lipca 2015 r. do sierpnia 2015 r. Gmina Lubań realizowała zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2015”.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy dotacji NR 168/D/OZ/WR/2015 z dnia 10 września 2015 r., w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z priorytetu nr 3.4 - Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.

Celem realizacji projektu było wsparcie działań tj.
1. usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie w wysokości 9 808,67 PLN. Całość zadania wyniosła 13 767,24 PLN. W ramach zrealizowanego zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 29,830 Mg, dzięki czemu wpłynie to pozytywnie na poprawę jakości środowiska na terenie Gminy Lubań.

Dofinansowano ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony Funduszu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
17 09 2015


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze