biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252464

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zrealizowana promesa na likwidację skutków klęsk żywiołowych
W roku bieżącym Gmina Lubań ponownie otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki finansowe na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. W ramach podziału środków, w 2015 roku uwzględniono dofinansowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Uniegoszcz i Jałowiec.

Środki finansowe otrzymane z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pozwoliły na zakończenie i odbiór prac.

W dniu 30 października 2015 roku odbył się odbiór techniczny inwestycji pn. „Odbudowa drogi w miejscowości Uniegoszcz dz. nr 96/4 (0+000-0+675) [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.], uszkodzonej w wyniku nawalnych opadów i powodzi. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie przebudowy drogi na odcinku 675 m, w tym 238 m z nawierzchnią mineralno-asfaltową. Całkowita wartość zadania wyniosła 187 629,06 zł z czego 147 298,00 zł to dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Natomiast inwestycja pn. „Odbudowa drogi w miejscowości Jałowiec dz nr 380/1 (0+000 do 0+250) z mostem nad Ciekiem Wilka (0+460) [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013 r. ]”, została odebrana 10 listopada 2015 roku. Zakres robót obejmował wykonanie odbudowy mostu w formie konstrukcji podatnej wykonanej z blachy falistej stalowej oraz wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku drogi 250m. Całkowity koszt operacji wyniósł 459 278,08 zł z czego 362 650,00 zł to dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Odbudowa drogi w miejscowości Uniegoszcz:
Odbudowa drogi w miejscowości Jałowiec z mostem:

18 11 2015


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze