biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101765

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Usuwanie azbestu w Gminie Lubań
Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubań zakwalifikowała się do dofinansowania zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2016” w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała środki finansowe w wysokości 24 892,00 PLN, co stanowi 85% kosztów projektu. Zadanie polegać będzie na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmuje 31 nieruchomości w następujących miejscowościach gminy Lubań: Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki, Mściszów, Henryków Lubański, Radostów Górny, Radostów Dolny, Radostów Średni, Pisarzowice, Kościelnik, Radogoszcz, Uniegoszcz i Jałowiec.

Szacowana ilość usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań została określona na ok. 61,998 Mg, w tym:
- demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zostało określone na ok. 6,930 Mg. Założono, że koszt usunięcia tony odpadu wyniesie 650 zł.
- odbiór, transport i unieszkodliwienie zostało określone na ok. 55,068 Mg. Założono, że koszt usunięcia tony odpadu wyniesie 450 zł.

Celem realizacji projektu jest wsparcie działań tj.
1. usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W celu kontynuowania procedury przyznającej dofinansowanie, Gmina Lubań zobowiązana jest do dostarczenia niezbędnych danych i dokumentów oraz wyboru wykonawcy zadania i podpisanie z nim umowy na realizację przedmiotowego zadania.

Realizacja zadania, pozwoli na zaplanowane usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubań, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

23 03 2016


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze