biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1100957

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Wiosenne porządki w Gminie Lubań
Od miesiąca marca na terenie Gminy Lubań, wykonywane są prace porządkowanie i naprawa dróg szutrowych, należących do własności gminy. Prace dotyczą łatania dróg po sezonie zimowym – inwestycja ta ma na celu poprawę jakości dróg w naszej gminie jak i zapobieganie znacznemu ich pogarszaniu. Na ten cel przeznaczono kwotę 58 tysięcy złotych, za którą zakupiono 2 tysiące ton kamienia bazaltowego.

W pierwszej kolejności zostały wytypowane drogi, na których stan istniejącej nawierzchni, nie pozwala na bezpieczny przejazd z uwagi na liczne nierówności oraz dziury. Pracę rozpoczęły się w miejscowości Uniegoszcz - na ulicach Jałowcowej, Za Torem i Widokowej. Drogi realizowane są systemem gospodarczym – pewną część czynności wykonują samodzielnie pracownicy gminni.

Samorząd gminny nie zamierza kończyć zaplanowanych prac na miejscowości Uniegoszcz. W dalszej kolejności, naprawiane będą, zarówno drogi szutrowe jak i drogi asfaltowe, w miejscowościach Radostów, Pisarzowice i Henryków Lubański i tak kolejno we wszystkich wsiach. W ciągu najbliższych tygodni gmina planuje zakończyć wszystkie naprawy – ostateczny termin wykonania dróg ustala się do połowy maja.

W bieżącym roku zaplanowano również poważne remonty i odbudowy dróg gminnych. Pierwszą inwestycją planowaną do realizacji przez gminę, będzie przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Pisarzowice, Kościelniki Dolne oraz Radostów Średni. W roku 2016, zaplanowano również do realizacji zadania związane z remontem, odbudową i przebudową infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Gmina Lubań w ramach podziału środków, otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środki finansowe w kwocie 200 000 zł na zadanie pn. „Odbudowa mostu nad ciekiem Olszówka (0+400) w miejscowości Jałowiec w ciągu drogi dz. nr. 99,148 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2013 r.]. Przed Włodarzami Gmin, które otrzymały promesy ogrom prac, ponieważ dokumenty, niezbędne do otrzymania dotacji, muszą zostać przekazane do Urzędu Wojewódzkiego już w miesiącu czerwcu.
11 04 2016


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze