biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252456

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Przebudowa dróg dla rolników
Pod koniec 2015 roku Gmina Lubań złożyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, za pośrednictwem Inspektora Terenowego w Jeleniej Górze.

Po rozpatrzeniu wniosków, Uchwałą Nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 roku, Gmina Lubań otrzymała dotacje w wysokości 157 500,00 zł na sfinansowanie zadań rekultywacyjnych w 2016 roku.

Przedmiotem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego jest droga dojazdowa do gruntów rolnych, zlokalizowana w miejscowości Kościelniki Dolne. Zakres prac, które mają być wykonane w ramach realizacji zadania dotyczy odcinka drogi o długości 750m i obejmuje wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną z mieszanki mineralno-asfaltowej.
20 05 2016


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze