biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250274

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Podziękowanie
W związku z otrzymaniem absolutorium od wszystkich radnych obecnych na Sesji Absolutoryjnej w dniu 10.06.2016 r., jako wójt serdecznie dziękuje za zaufanie i pozytywną ocenę mojej pracy. Nie rozpatruję tego w kategorii sukcesu lecz spełnienia powierzonych mi zadań. Nie ukrywam, że sprawia dużo radości i satysfakcji fakt, że udało się zrealizować zadania zawarte w budżecie Gminy Lubań na rok 2015.

Podkreślam, iż realizacja budżetu jest udziałem bardzo wielu osób, dlatego słowa podziękowania kieruję również pod adresem moich współpracowników - ciężko pracowaliśmy, aby realizować założone plany, a co za tym idzie – osiągnąć dobre wyniki w pracy. Udzielone absolutorium jest nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy pracowali nad budżetem i jego wykonaniem.

Do tych osiągnięć swój wkład wnieśli również radni, sołtysi i mieszkańcy poszczególnych sołectw. Dziękuję wszystkim bardzo za wyrozumiałość i cierpliwość podczas planowania i realizacji poszczególnych zadań.

Powszechna aprobata zrealizowanych zadań, zarówno przez radnych podczas posiedzeń komisji, jak i mieszkańców podczas spotkań osobistych oraz zebrań wiejskich, jest kolejnym impulsem do dalszej efektywnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Lubań
Zbigniew Hercuń
15 06 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze