biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101765

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Coraz mniej azbestu
Gmina Lubań w tym roku kontynuowała akcję usuwania azbestu z terenu gminy Lubań zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Łącznie z 30 nieruchomości odebrano 115 ton eternitu i przetransportowano na składowisko w celu jego utylizacji.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 892,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu, z priorytetu nr 3.4 - Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.

Celem realizacji projektu było wsparcie działań tj.
1. usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W ramach zrealizowanego zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest z terenu gminy. Należy przypomnieć, że mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

04 08 2016


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze