biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250287

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Droga w Kościelniku Dolnym już przebudowana
Zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kościelniki Dolne w ramach zadania „KOŚCIELNIKI DOLNE droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W dniu 7 września 2016 roku odbył się komisyjny odbiór wykonanych robót rekultywacyjnych z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku o długości 778,0 m zlokalizowanej w Kościelniakach Dolnych, który obejmował kompleksową przebudowę pełnej konstrukcji jezdni. Konstrukcję jezdni przewidziano jako bitomiczną na podbudowie z kruszywa łamanego i na warstwie odcinającej z kruszywa naturalnego.

Wymienione zadania zostały wykonane dzięki dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Całkowita wartość zadania pn. „Kościelniki Dolne droga dojazdowa do gruntów rolnych” wyniosła 237 116,28 zł - udział przyznanej dotacji to 157 500,00 zł.

Drogi dojazdowe nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury, podnoszą poziom bezpieczeństwa. Zrealizowana droga, która prowadzi do pól, od wielu lat była planowana do wykonania i w końcu nam się to udało. Rolników w naszej gminie jest wielu, dlatego musimy dbać o ich infrastrukturę, bezpieczeństwo i warunki prac - mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.
15 09 2016


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze