biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116665

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Trwają prace nad wiekowym cisem
W miesiącu październiku 2016 r., po wyłonieniu Wykonawcy prac przy pomniku przyrody, podpisano umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację Projektu: „Ratujemy cisa w Henrykowie Lubańskim- pielęgnacja i leczenie”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 24 723,00 PLN, w tym koszty kwalifikowalne: 20 100,00 PLN. Realizację zadania zaplanowano w okresie: od 29 sierpnia do 30 listopada 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał, na realizację projektu, dotację w wysokości 12 060,00 PLN, co umożliwi nam realizację następującego zakresu prac: wykonanie systemu nawodnienia/ zamgławiania, zakupienie zbiorników na wodę (2x1000 l) i systemu cieniówek na rusztowanie, montaż banerów informacyjnych, zabezpieczenie drzewa na okres zimowy, w tym demontaż i zabezpieczenie cieniówki, montaż folii ochraniającej w celu podniesienia temperatury w otoczeniu drzewa, zabezpieczenie wnętrza obecnie otwartego pnia drzewa przed przemarzaniem, bieżący monitoring drzewa.

Cis henrykowski to skarb natury- najstarsze drzewo w Polsce i najprawdopodobniej w Europie Środkowej. Podjęte czynności wynikają z troski o drzewo, które jest znane na terenie całego kraju i mają na celu poprawę jego stanu zdrowotnego. Jest to zadanie pionierskie, podobne prace nie były jeszcze wykonywane, rozpatrując zagadnienie w skali krajowej.

Projekt realizujemy w ramach priorytetu 4.1.: Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych."Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


03 11 2016


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze