biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1100957

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Nowe miejsce spotkań
Zakończono prace przy budowie wiaty drewnianej, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców trzech sołectw – Radostowa Średniego, Górnego i Dolnego.

W ramach zadania p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Lubań, poprzez budowę nowych miejsc rekreacyjnych, służących do użytku publicznego: budowa wiaty w Radostowie Średnim”, Gmina Lubań wybudowała wiatę drewnianą wraz z wyposażeniem. Całość posadowiona jest na placu rekreacyjnym obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie Średnim.

Wymienione zadanie zostało wykonane dzięki dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach środków przeznaczonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 55 045,54 złotych.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej, poprzez utworzenie na terenie rekreacyjnym miejsca spotkań, organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, sportowych i festynów. Ponadto, projekt z całą pewnością podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru wiejskiego.

Realizacja projektu miała również na celu stworzenie miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji, obejmującego wybudowanie drewnianej wiaty, która będzie miejscem integracji i wspólnych działań dla mieszkańców. Z całą pewnością projekt wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców w zakresie spędzania wolnego czasu oraz wpłynie na aktywizację mieszkańców. Nowa inwestycja stanie się istotnym centrum kulturalnym i integracyjnym wsi.
07 11 2016


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze