biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252457

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejne prace nad Cisem Henrykowskim
W 2017 roku kontynuowana jest przez Gminę Lubań akcja „RATUJEMY CISA W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM”, która ma na celu podjęcie działań ratujących cisa z Henrykowa Lubańskiego i zahamowania procesu degradacji drzewa, uznanego za najstarsze w Polsce i najprawdopodobniej w Europie Środkowej.

Troska o skarb natury jest dla nas priorytetem, dlatego też zaplanowano kolejne działania mające na celu ratowanie wiekowego drzewa. Pan Jerzy Stolarczyk, z którym Gmina Lubań podpisała umowę, zobowiązał się realizować w 2017 roku bieżącą pielęgnację drzewa, która polegać będzie na bieżącym monitoringu systemu nawodnienia, ocenie stanu drzewa nie rzadziej niż raz na miesiąc oraz nadzorze nad pracami związanymi z pielęgnacją i zabezpieczeniem drzewa przez służby gminne.

„Pan Jerzy Stolarczyk od wielu lat opiekuje się pomnikiem przyrody – cisem pospolitym z Henrykowa Lubańskiego”. Jest on jednym z najbardziej doświadczonych polskich arborystów. Posiada 30 lat doświadczenia w arborystyce oraz pełen zakres uprawnień do pracy na drzewach. Stosuje nowoczesne metody badania drzew. Posiada uprawnienia inspektora nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew. Zabiegi przy cisie prowadzone są przez Niego pionierskimi metodami. Dlatego też, z uwagi na to, że posiada największe doświadczenie związane z ratowaniem cisa, poszczególne prace pielęgnacyjno-lecznicze przy cisie powierzono właśnie Panu Stolarczykowi” – mówi Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń.

Podjęcie działań ratujących drzewo wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, dlatego władze gminy starają się pozyskać fundusze z innych źródeł aniżeli budżet gminy. W ramach pozyskanych dotacji oraz przy zaangażowaniu środków własnych, Gmina Lubań planuje kontynuację prac w celu osłony drzewa przed nadmiernym nasłonecznianiem z zachowaniem dostępu do światła w odpowiednich porach dnia oraz zapewnienia wilgotności w obrębie korony rozpoczętych w 2016 roku to jest: ponowny montaż i uruchomienie systemu nawodnienia/zamgławiania po okresie zimowym, przygotowanie zabezpieczenia drzewa na okres po zimie (w tym ponowny montaż cieniówek).
10 04 2017


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze