biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252456

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017
Uprzejmie informujemy, że Projekt pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017”, zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Na realizację ww. zadania dla Gminy Lubań zostało przyznane dofinansowanie: dotacja stanowi ok. 80% kosztów całkowitych projektu. Nabór wniosków do konkursu organizowany był przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek złożono do oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze.

Zadanie polegać będzie na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, w następujących miejscowościach: Radostów Dolny, Radostów Górny, Mściszów, Pisarzowice, Kościelnik, Jałowiec, Henryków Lubański, Nawojów Śląski. Projekt obejmuje 14 nieruchomości.

Szacowana ilość usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań została określona na ok. 29,942 Mg, w tym:
- demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zostało określone na ok. 7,988 Mg.
- odbiór, transport i unieszkodliwienie zostało określone na ok. 21,954 Mg.
Planowany termin realizacji zadania: 18.04.2017 r.- 31.07.2017 r.

Zaplanowanie przedsięwzięcie, będzie realizowane zgodnie z wytycznymi odnoście zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest na terenie kraju, które zostały opisane w ustawach i aktach wykonawczych.
Realizacja zadania pozwoli na zaplanowane usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.10 04 2017


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze