biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250291

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017
Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu, w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest, pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2017”.

Na realizację ww. zadania dla Gminy Lubań zostało przyznane dofinansowanie: dotacja w kwocie 12 471, 00 zł, co stanowi 85% kosztów projektu. Wartość ogólną zadania oszacowano na kwotę 14 672,10 zł. Nabór wniosków do konkursu organizowany był przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek złożono do oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze.

Wyłoniono już wykonawcę realizacji zdania. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożono na kwotę 13 135,32 zł. Obecnie przystępujemy do realizacji zadania.
Zadanie polegać będzie na demontażu i załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszeń mieszkańców, w następujących miejscowościach: Radostów Dolny, Radostów Górny, Mściszów, Pisarzowice, Kościelnik, Jałowiec, Henryków Lubański, Nawojów Śląski. Projekt obejmuje 14 nieruchomości.

Szacowana ilość usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań została określona na ok. 29,942 Mg, w tym:
- demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zostało określone na ok. 7,988 Mg.
- odbiór, transport i unieszkodliwienie zostało określone na ok. 21,954 Mg.

Planowany termin realizacji zadania: 18.04.2017 r.- 31.07.2017 r.

Zaplanowanie przedsięwzięcie, będzie realizowane zgodnie z wytycznymi odnoście zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest na terenie kraju, które zostały opisane w ustawach i aktach wykonawczych.
Realizacja zadania pozwoli na zaplanowane usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz na środowisko.


"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

12 05 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze