biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1100811

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gminne plany związane z rozbudową oświetlenia ulicznego
Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW Nr 1.4. Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

Budowę oświetlenia zaplanowano przy drogach wojewódzkich, powiatowych oraz przy drogach publicznych i wewnętrznych Gminy Lubań w miejscowości: Pisarzowice, Jałowiec, Nawojów Łużycki, Radostów Średni, Mściszów, Nawojów Śląski, Henryków Lubański, Kościelnik Dolny, Radostów Górny, Kościelnik, Uniegoszcz i Radogoszcz. Wstępne założenia przewidują wykonanie 272 sztuk opraw oświetleniowych ze źródłem LED.

Złożony wniosek obecnie jest na etapie kontroli formalnej i merytorycznej. Przewidywalny termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w lipcu 2017r.

Zaplanowanie przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak i poprawę komfortu życia mieszkańców Gminy Lubań, a co najważniejsze umożliwi Gminie efektywne zarządzanie systemem oświetlenia.

Będzie to innowacyjne zadanie - szacuje się, że całkowity koszt wykonania zadania to kwota ponad 1 600 000,00 zł. Niemniej jednak bez pozyskania środków finansowych z zewnątrz z całą pewnością nie uda się zrealizować w całości zaplanowanej inwestycji. Stad też z niecierpliwością czekam na rozstrzygnięcie konkursu - mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.
28 06 2017


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze