biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252462

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Nowo przebudowana droga w Gminie Lubań
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubań to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. Nie dziwi więc fakt, że gmina wykonała kolejną inwestycję drogą i w dniu 17 października 2017 roku oficjalnie została oddana do użytku droga w miejscowości Radostów Średni.

Inwestycja obejmowała wykonanie przebudowy drogi na odcinku 500 m, w tym 276 m o nawierzchnią mineralno-asfaltową oraz 224 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Przedsięwzięcie wykonane zostało w ramach otrzymanych środków finansowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na likwidację skutków powodzi i nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w latach poprzednich. Całkowita wartość zadania wyniosła 225 840,00 zł z czego 169 600,00 zł to dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Warto podkreślić, że przebudowana droga będzie służyć poprawie bezpieczeństwa oraz usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego. Wykonane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy komfortu jazdy, zwiększy się bezpieczeństwo na drodze oraz podniesie rozwój gospodarczy gminy.

23 10 2017


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze