biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252456

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pieniądze z Budżetu Województwa Dolnośląskiego dla OSP Radostów
Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie złożyła wniosek, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację w 2017 r. zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych.

Pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł. Całkowita, szacunkowa wartość Projektu to 6 334,50 zł. Udział kwoty dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w całkowitych kosztach zadania publicznego to: 31,58 %. Okres realizacji projektu: wrzesień 2017- listopad 2017r.
Konkurs miał na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych.
Zadanie publiczne, przewidziane do zrealizowania przez OSP Radostów to doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w motopompę szlamową o minimalnej wydajności 1200l/min oraz średnicy zanieczyszczeń 30mm. Ze względu na masę, wymiary i wydajność takiej motopompy jest ona najlepiej dopasowana do potrzeb jednostki. Projekt jest przygotowaniem jednostki do działań ratowniczych. Miejsce realizacji zadania to remiza OSP Radostów- Radostów Górny 16, 59-800 Lubań – miejsce przechowywania zakupionego sprzętu.

Sprzęt będzie wykorzystywany do działań ratowniczych przede wszystkim na terenie Gminy Lubań, ale również w przypadku wystąpienia zagrożenia, na terenie całego Powiatu Lubańskiego.

Zakupiona motopompa będzie służyła do wypompowywania wody- usuwania skutków powodzi i intensywnych opadów deszczu, które są utrapieniem dla mieszkańców Gminy Lubań od wielu lat.

Celem projektu jest doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie w sprzęt niezbędny do sprawnego, szybkiego i skutecznego usuwania skutków powodzi i intensywnych opadów deszczu. Zwiększona zostanie liczba wyposażenia ratowniczego, jakim dysponuje jednostka.

Rezultatem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubań i Powiatu Lubańskiego, dzięki doposażeniu w sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie. Z pewnością zwiększony zostanie poziom ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców. Poprawa wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie wpłynie na wzmocnienie prowadzonych działań ratowniczych.Projekt p.n. „Bezpieczeństwo mieszkańców naszym priorytetem – doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie – zakup motopompy” jest dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
23 10 2017


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze