biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252334

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Podpisano umowę na dofinansowanie Projektu p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice” realizowana jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00033-65150-UM0100017/16 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 24 listopada 2017 r.

Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” realizowana w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

6 grudnia 2016 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gmina Lubań złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla zadania p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice” na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja wpisuje się w cel w ramach PROW na lata 2014-2020 p.n.: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

Celem Projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Pisarzowice i stworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Lubań poprzez budowę 2,053 km sieci wodociągowej i wykonanie 6 przyłączy wodociągowych. W zakresie Projektu zaplanowano budowę sieci wodociągowej, podzielonej na trzy etapy. W ramach każdego etapu przewidziano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, sieci wodociągowe, remont cząstkowy nawierzchni, oznakowanie trasy rurociągu. Zaplanowano również roboty pomiarowe, nadzór inwestorski i wykonanie dokumentacji projektowej. Środki finansowe, przyznane na realizację operacji to 176 045,00 zł, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wartość wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji Projektu to: budowa 2,053 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
27 11 2017


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze