biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250270

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jałowcowej, Uniegoszcz- Gmina Lubań”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jałowcowej, Uniegoszcz- Gmina Lubań” realizowana jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00034-65150-UM0100018/16 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 24 listopada 2017 r.

Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” realizowana w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie Projektu złożono 6 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Celem Projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Uniegoszcz i stworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Lubań poprzez budowę sieci wodociągowej. Projekt pozyskał dofinansowanie w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja wpisuje się w cel w ramach PROW na lata 2014-2020 p.n.: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Projekt p.n. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jałowcowej, Uniegoszcz - Gmina Lubań” przewiduje roboty ziemne, sieć wodociągową, odtworzenie nawierzchni, roboty pomiarowe i pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Środki finansowe, przyznane na realizację operacji to 127 543,00 zł, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wartość wskaźnika, który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji Projektu to: budowa 1,201 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
27 11 2017


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze