biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251805

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejnie dofinansowanie na odbudowe infrastruktury drogowej
Gmina Lubań w miesiącu styczniu 2018 r. wystąpiła za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na odbudowę obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych podczas powodzi i intensywnych opadów deszczu.

W związku z powyższym, po raz kolejny nasza Gmina znalazła się pośród samorządów, które otrzymały promesy na odbudowę infrastruktury w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W wyniku starań podjętych przez władze samorządowe, Gmina Lubań uzyskała dofinansowanie na zadania:
1.„Odbudowa drogi w miejscowości Radostów Dolny z mostem nad ciekiem Luciąża”
2.„Odbudowa drogi w miejscowości Nawojów Łużycki”

"Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości to realne wsparcie dla samorządów pozwalające realizować bardzo potrzebne z punktu widzenia lokalnych społeczności inwestycje. Uzyskane środki finansowe polepszą standard życia mieszkańców, zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjną – wpłynie to z całą pewnością na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną naszej Gminy. To także dobra informacja dla kierowców i pieszych którzy będą mogli komfortowo i bezpiecznie korzystać z kolejnych kilometrów nowych nawierzchni asfaltowych - powiedział Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.

20 07 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze