biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251812

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Odnowa wsi w Gminie Lubań
Gmina Lubań w połowie bieżącego roku złożyła wniosek na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. 28 czerwca bieżącego roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o podziale środków finansowych z budżetu województwa - wśród projektów zatwierdzonych do dofinansowania znalazł się również gminny projekt pn. „Większy komfort życia na wsi- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim”.

Konkurs ma na celu wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Pomysł na zrealizowanie projektu wyrasta z potrzeby wsparcia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, a co najważniejsze zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. W ramach realizacji Projektu, planujemy zakup: stołów, krzeseł, firan, a także wyposażenia kuchni. Wyposażenie wskazanej świetlicy przyczyni się z pewnością do zwiększenia ilości organizowanych spotkań, takich jak: warsztaty z rękodzieła i kulinariów które staną się okazją do kultywowania tradycji, a także rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej. Oprócz wyżej wymienionych korzyści, Projekt z pewnością pozwoli na uatrakcyjnienia życia na wsi, stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim pozwoli na stworzenie dogodnych warunków dla organizowania się i samorealizacji. Dzięki wyposażeniu świetlicy wiejskiej będziemy mogli stworzyć okazję dla mieszkańców Gminy do aktywnego uczestniczenia w życiu wsi– mówi Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.

Wskazany projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 25 000,00 złotych. Realizacja projektu musi zakończyć się do końca października 2018 roku.

28 08 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze