biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1236391

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie na rozwój e-usług publicznych
W ramach konkursu RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17 Oś. Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1.E - usługi, Poddziałanie 1-2.1.1 E – usługi – horyzont z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Lubań otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „E-usługi publiczne w Gminie Lubań” w kwocie 1 116 425,10 zł. Całkowita wartość projektu to 1 354 956,93 zł.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w Urzędzie Gminy Lubań innowacyjnego systemu informacyjno-komunikacyjnego, który umożliwi mieszkańcom gminy Lubań kontakt z urzędem za pośrednictwem elektronicznych usług publicznych. Projekt swoim zasięgiem obejmuje kilka kluczowych płaszczyzn, które koncentrują się na stworzeniu przyjaznego środowiska informacji elektronicznej oraz komunikacji i kontaktu elektronicznego z mieszkańcami Gminy oraz wszystkimi innymi klientami Urzędu.

Projekt zakłada m.in. modernizację przestarzałego i niefunkcjonalnego portalu internetowego oraz biuletynu informacji publicznej, wymianę sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników itp. Jednak kluczowym elementem projektu jest szereg usług elektronicznych, skoncentrowanych tematycznie wokół usług finansowych, obsługiwanych m.in. przez planowany do zakupu w ramach projektu Gminny Portal Podatkowy, jak również przez ogólnokrajową platformę ePUAP. Dopełnieniem komplementarności i spójności planowanych do uruchomienia systemów będzie także wprowadzenie nowych funkcjonalności w ramach GIS oraz digitalizacja zbiorów Gminy. Ponadto, innowacyjnością będzie także wdrożenie obsługi mieszkańców gminy w zakresie odbioru wody, w tym zdalny odczyt wodomierzy. W ramach projektu przewiduje się również wdrożenie formularzy na platformie ePUAP, co wpłynie również na rozszerzenie oferty e-usług publicznych regionu. Wszystkie planowane do wdrożenia systemy będą dostosowane do wyświetlenia i obsługi za pośrednictwem urządzeń mobilnych oraz zintegrowane i współpracujące z funkcjonującymi od lat w urzędzie systemami dziedzinowymi.

W wyniku realizacji projektu Urząd umożliwi mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom korzystanie z usług publicznych. Ogół tych usług zapewni mieszkańcom łatwy dostęp do informacji publicznej, usprawnienie przepływu informacji oraz promowanie komunikacji elektronicznej między obywatelem a administracją publiczną. Dzięki realizacji e-usług w Urzędzie Gminy Lubań administracja samorządowa zostanie wyposażona w narzędzia przyczyniające się do jej efektywniejszych działań, w tym skrócenia czasu oczekiwania interesantów na załatwienie sprawy.

Planowany termin realizacji projektu to 2018-2020.
14 11 2018


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze