biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1336596

 

 

Cis pospolity (łac. Taxus baccata L.)

 

 

    Cis pospolity rosnący w Henrykowie Lubańskim jest najstarszym drzewem w Polsce i najprawdopodobniej w Europie Środkowej. W literaturze różnie szacuje się jego wiek: 1200, 1300, a nawet 1500 lat. W każdym bądź razie cis z Henrykowa Lubańskiego z pewnością jest starszy od państwa polskiego.

 

   

 

       W historii nie brakowało zagrożeń dla tego staruszka, na przykład w 1813 roku pień cisa pocięli szablami Kozacy. Najgorsza była jednak wichura w latach 1988-1989 kiedy to uległa zniszczeniu odnoga drzewa, przez co cis nie ma swego dawnego obwodu wynoszącego ponad 5m.

 

 

 

       Zdając sobie sprawę z tego, iż posiadamy to czego nie ma nikt w Polsce w 2005 roku Gmina Lubań rozpoczęła realizować długoterminowy projekt mający na celu uatrakcyjnienie i uporządkowanie terenu wokół tego pomnika przyrody.
       W 2005 roku zostala zawarta umowa użyczenia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lubaniu a Gminą Lubań nieruchomości na której bezpośrednio rośnie cis.
Na wniosek Wójta Gminy Lubań przeprowadzono oględziny cisa przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska celem określenia stanu zdrowotnego drzewa oraz konieczności bądź nie zastosowania zabiegów konserwatorskich i zabezpieczających.
Ponadto została wykonana droga dojazdowa do cisa, parking dla turystów odwiedzających to miejsce, a także odtworzony kamienny mur oraz umieszczona tablica informacyjna o Gminie Lubań. Na terenie wsi Henryków Lubański zostały umieszczone tablice ułatwiające dojazd turystom chcących zobaczyć to drzewo. Rozpoczęto działania w kierunku promocji naszego terenu poprzez wykorzystanie wizerunku cisa jako niepowtarzalnej atrakcji turystycznej.

 

 

       W najbliższym czasie planowane są kolejne przedsięwzięcia mające na celu poprawę estetyki. Między innymi planowane jest wykonanie elewacji dwóch ścian stodoły, przy której rośnie cis, ławek i stołów dla turystów.
Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy staramy się pozyskać jak najwięcej instytucji, które zechcą wesprzeć nas w realizacji tych zamierzeń.

 

 

 AKTUALNOŚCI

Pozyskano środki na realizację projektu p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze