biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251662

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

Turniej Piłki Nożnej
REGULAMIN TURNIEJU


I KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję sędziowską turnieju stanowić będą sędzia prowadzący zawody oraz
organizator. Przewodniczący komisji - przedstawiciel ze strony organizatora.

Do zadań komisji będzie należało:
1.Nakładanie kar indywidualnych na zawodnik6w,
2.Rejestracja kar czasowych,
3.Rozpatrywanie odwołań,
4.Sprawdzanie zgodności list zgłoszeń zawodnikami z faktycznie grającymi.
5.Ocena postawy zawodników i os6b towarzyszących w trakcie zawodów.

II KARY I PRZEWINIENIA

Przewiduje się (kary czasowe od 1 minuty do 2 minut w zależności od charakteru popełnionego przewinienia. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania możliwe jest wykluczenie zawodnika do końca meczu bez możliwości zastawienia go rezerwowym - czerwona kartka. Decyzja( w sprawie dalszej gry w lidze podejmuje komisja sędziowska, w zależności od charakteru przewinienia.
Po zakończonym meczu opiekun lub kapitan drużyny zobowiązany jest do potwierdzenia sprawozdania z meczu, a tym samym potwierdzenie wyniku, strzelców bramek i nałożonych kar.

III NAGRODY

Zespoły, które zajmują w turnieju miejsca 1 - 3 otrzymują puchary i dyplomy.
Przewiduje się nagrody indywidualne w postaci statuetek.

IV SPRAWY RÓŻNE - ORGANIZACYJNE

1.Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników oraz osób towarzyszących na wypadek kontuzji, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności z tego tytułu.
2.Każda drużyna powinna posiadać trenera (opiekuna) drużyny, który weźmie na siebie odpowiedzialność za zachowanie zawodników i ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego ich zachowania.
3.Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu przeznaczonym do gry w halową piłkę nożną.
4.Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
5.W sprawach dotyczących przepisów gry, a nieujętych regulaminem, obowiązują przepisy oraz regulamin dyscyplinarny PZPN.
6.Organizator zapewnia napoje.
7.Drużyny powinny posiadać jednakowe stroje.
8.Opiekunowie poszczególnych drużyn zobowiązani są do przedstawienia niniejszego regulaminu zawodnikom swoich drużyn oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem akceptacji zawartej w nim treści.
06 06 2008


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze