biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251656

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

Centrum Kształcenia na Odległość w Henrykowie
Od grudnia 2008 r. we wsi Henryków Lubański działa Centrum Kształcenia na odległość". Społeczność lokalna zyskała bezpłatny dostęp do internetu dzięki projektowi „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowanemu przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A.

Projekt jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu 2007 roku w ramach Działania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Głównym celem projektu było utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line. Tym samym projekt ma umożliwić uzupełnianie bądź poszerzanie wiedzy i kwalifikacji. Jesienią ubiegłego roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu rozpoczął starania zmierzające do stworzenia takich możliwości również mieszkańcom Henrykowa.

Nasze Centrum Kształcenia jest wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (10 stanowisk roboczych i 1 stanowisko obsługi) z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Projekt zapewnił również wyposażenie w meble biurowe, telefony VOIP, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt. Korzystającym z zasobów Centrum Kształcenia (Beneficjentem Ostatecznym) może być każdy mieszkaniec gminy Lubań, niezależnie od jego wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej. Centrum Kształcenia mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej w Henrykowie. Opiekunem Centrum jest Marek Trefler.

Godziny otwarcia:

poniedziałek 15.00 - 21.00
wtorek 15.00 - 21.00
środa 15.00 - 21.00
czwartek 15.00 - 21.00
sobota 15.00 - 21.00


06 02 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze