biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251664

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

II Edycja Programu Trener Gminny
Dzięki funduszom Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego od 15 kwietnia na terenie Gminy Lubań jest kontynuowany program TRENER GMINNY.
Nasz Gmina zyskała w tym roku dwóch trenerów, którzy od 15 kwietnia pracują na boiskach w Radostowie i w Pisarzowicach. Zajęcia będą prowadzone do 31 października 2009 r., także w okresie wakacji letnich. Trenerami Gminnymi są:

MAGDA KACHNIARZ
prowadzi zajęcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym w Radostowie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00

PIOTR BORTKO
prowadzi zajęcia sportowe na boisku przy Gimnazjum w Pisarzowicach
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 14:00 do 19:00
w soboty w godzinach od 14:30 do 19:30.

Głównymi celami Programu są:

1. Zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
2. Poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych
3. Zwiększenie samorządności młodzieży
4. Zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
5.Wprowadzenie do programu nauki pływania, poznawanie zasad bezpieczeństwa nad wodą, podstaw ratownictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa zajęć organizowanych przez Trenerów Gminnych nad wodą

Głównym zakresem zadań realizowanych przez Trenera Gminnego są:

1. Organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
2. Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerów gminnych lub inne osoby i instytucje
3. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
4. Organizacja wyjazdowych form zajęć rekreacyjno - turystycznych, wycieczek, rajdów
5.Organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań "prawdziwego kibica"
6. Kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych
7. Kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
8. Pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
9. Wprowadzenie do realizacji programu podstawowych zasad nauki pływania

Z informacji przekazanych od trenerów wynika, ze dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Tych, którzy jeszcze nie skorzystali z tej możliwości serdecznie zapraszamy!
04 05 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze