biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251647

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

„I Ty Zostań Mistrzem Pięknego Czytania”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci do udziału
w konkursie „I Ty zostań mistrzem pięknego czytania”

Cele konkursu:
- zachęta do czytania
- rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa
- przybliżenie literatury dziecięcej
Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
2. Termin – 2 czerwiec (wtorek) 2009 r. godz. 14.30
3. Miejsce – świetlica wiejska w Pisarzowicach
4. W konkursie biorą udział uczniowie SP i Gimnazjum w Pisarzowicach- dzieci w wieku
7-15 lat
5. Uczestnicy będą oceniani w 4 kategoriach:
• uczniowie klas 1-2- dzieci w wieku 7-8 lat
• uczniowie klas 3-4- dzieci w wieku 9-10 lat
• uczniowie klas 5-6 – dzieci w wieku 11-12 lat
• uczniowie gimnazjum- młodzież w wieku 13-15 lat
6. Podczas czytania ocenie podlegać będą:
• poprawność
• wyrazistość
• tempo
Za każdą z w/w cech dobrego czytania uczestnik może uzyskać od 0-3 punktów
7. W I etapie uczestnicy konkursu czytają wcześniej przygotowane fragmenty bajek pisanych prozą a w II etapie losują numery fragmentów, które odczytają.
8. Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie swojego uczestnictwa
w bibliotece publicznej w Pisarzowicach do 29 maja 2009 r.
9. Skład komisji: Justyna Antoszewska, Monika Sawicka, Iwona Janikowska.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Przywitanie, zapoznanie uczestników z przebiegiem konkursu.
I ETAP
- czytanie przez uczestników wybranych przez siebie i przygotowanych w domu fragmentów bajek ( pisanych prozą). Czas czytania – 1 minuta.
- Przerwa; komisja podlicza głosy i wyłania z każdej grupy po 3 najpiękniej czytające osoby, które przechodzą do II etapu.
- Komisja odczytuje wyniki. Osoby, które nie zakwalifikowały się do II etapu otrzymują nagrody pocieszenia za udział.
II ETAP
- każdy uczestnik wybiera los z numerem zestawu [ proza + poezja], który należy pięknie przeczytać po krótkim przygotowaniu się.
- przerwa – poczęstunek
Komisja wyłoni z każdego zespołu po jednej najpiękniej czytającej osobie, która otrzyma tytuł MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA. Wręczenie nagród.
- Nagrodzenie uczestników II etapu, którzy nie uzyskali najwyższych wyników.
- Wręczenie pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.
04 05 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze