biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

983393

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

Spotkanie noworoczne
Dnia 14 stycznia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubań odbyło się spotkanie noworoczne Wójta Gminy Lubań z zespołami folklorystycznymi „Cisowianki” i „Marysieńki”. W spotkaniu wzięli również udział Zastępca Wójta Gminy Lubań Aneta Usyk oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W miłej atmosferze poruszano tematy dotyczące działalności zespołów w roku ubiegłym oraz omówiono zasady współpracy i plany artystyczne na rok bieżący. Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń podziękował członkiniom zespołów za ich pracę na rzecz kultywowania tradycji oraz promocji Gminy Lubań oraz złożył życzenia noworoczne. Przy kawie i słodkich wypiekach członkinie zespołów wspominały minione lata działalności, występy na scenie, wyjazdy. Nasze zespoły folklorystyczne od kilkunastu lat są jedną z najatrakcyjniejszych wizytówek nie tylko Gminy Lubań, ale wręcz całego regionu. Rokrocznie potwierdzają swoją klasę, zdobywając na różnych przeglądach i festiwalach największe sukcesy i trofea.

29 01 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończono ważne inwestycje drogowe

OGŁOSZENIA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RADA GMINY

Ostatnia sesja w roku 2016

GOKiS

Nauka gry na gitarze