biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1250274

 

 

Aktualności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Znajdź...

 

Konkurs na ozdobę wielkanocną


REGULAMIN GMINNEGO
KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań

CEL KONKURSU:
- Propagowanie tradycji ludowej związanej z obyczajami wielkanocnymi w środowisku lokalnym
- rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych
- zwiększenie zainteresowania zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi;
- zachęcenie do osobistego przeżywania Świąt Wielkanocnych;
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

UCZESTNICY KONKURSU:
I kategoria – dzieci w wieku do 6 lat
II kategoria – dzieci w wieku od 7 – 12 lat
III kategoria – dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat
IV kategoria - osoby dorosłe 19 +
Uczestnikami konkursu mogą być tylko mieszkańcy Gminy Lubań

WARUNKI KONKURSU:
- Format dowolny
- Technika dowolna
- Każdy uczestnik może przysłać jedną pracę zawierającą dane wykonawcy pracy:

Imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres zamieszkania autora, dokładny adres szkoły lub placówki reprezentowanej, kategoria wiekowa, nr tel. kontaktowego, adres e-mail, nazwisko opiekuna.

- Praca wykonana przez więcej niż jedna osobę otrzymuje tylko jedną nagrodę.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać do dnia 27.03.2013r. na adres organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

lub

Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach
Pisarzowice 277, 59 -800 Lubań


Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach.
Filia w Radogoszczy
Radogoszcz 61 59-800 Lubań


OCENA PRAC:
Jury dokona oceny prac w dniu 02.04.2013r. przyznając tym samym nagrody i wyróżnienia dla poszczególnych grup wiekowych uczestników. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.luban.ug.gov.pl

UWAGI
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów. Informacje o konkursie dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lubaniu, tel. 756480744 oraz na stronie internetowej: www.luban.ug.gov.pl


Serdecznie zapraszamy
04 03 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze