Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Urząd Gminy w Lubaniu informuje, iż od 1 kwietnia 2020r. następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów selektywnych (gromadzonych w workach) tj.: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.  Zmiana związana jest ze zwiększeniem dotychczasowej częstotliwości odbioru ww. odpadów w terminach co cztery tygodnie. 

 

Ponadto informuję, iż terminy odbioru odpadów zmieszanych (posortowniczych) oraz odpadów ulegających biodegradacji nie ulegają zmianie.

 

Pracownicy Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu dostarczą właścicielom  nieruchomości na terenie gminy harmonogramy uwzględniające nowe terminy odbioru odpadów selektywnych.

 

 W załączeniu harmonogram odbioru odpadów uwzględniający powyższe zmiany.

 

 

 


 

 

INFORMACJA
O MOŻLIWYCH TRUDNOŚCIACH
W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 


         Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Spółka z o.o. w Lubaniu informuje, iżz uwagi na sytuację wystąpienia pandemii koronawirusa COVID-19 mogą pojawić się trudności w realizowaniu usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubań, zgodnie
z harmonogramem wynikającym z umowy na odbiór
i transport odpadów, jak również utrudnienia w bieżącym wyposażaniu nieruchomości w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów. Okoliczność ta jest następstwem trudności w realizacji dostaw powyższych urządzeń przez firmy produkujące i dostarczające te towary.           
          W związku z zaistniałą sytuacją prosimy Państwa
o wyrozumiałość. O ewentualnych zmianach dotyczących  sposobu i zasad realizacji usługi odbioru odpadów będziemy informować na bieżąco.

 

Wójt Gminy Lubań

Zbigniew Hercuń


 

 


 

 

Informacja

 

w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby

 

WÓJT GMINY LUBAŃ

informuje

 

czytaj więcej

 

 


 

 

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie

 

Czytaj więcej

 

 


 

 Zarządzenie Nr 13

Wójta Gminny Lubań

z dnia 13-03-2020

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami obowiązujących na terenie Gminy Lubań

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


INFORMACJA 

Urząd Gminy Lubań informuje, że w związku z wdrażaniem radiowego systemu odczytu wodomierzy, w najbliższym czasie na terenie miejscowości Nawojów Śląski wymieniane będą wszystkie dotychczas zainstalowane wodomierze.

 

Czytaj więcej 

 

 


 Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobrobeneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Czytaj więcej

 

 


 

 


 

Uwaga! Nowy link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań

 

Link do archiwalnej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań

 

 


 

Uwaga! Pod tym linkiem znajdują się ważne informacje dotyczące KORONOWIRUSA.

http://psseluban.pl/2020/01/30/informacje-o-nowym-koronawirusie-wykrytym-w-chinach/

 


 

 


 

 

 


 

 


 


 

 

 

Link do strony archiwalnej Gminy Lubań.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

RODO: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
 
 
 

Urząd Gminy Lubań
ul.Dąbrowskiego 18 
59-800 Lubań 
tel.: 075 646 59 20

fax: 075 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Lubań znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Aby można było złożyć wniosek do urzędu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP oraz posiadać profil zaufany lub  podpis elektroniczny.

 

 Adres elektronicznej skrzynki  podawczej:

/2g02e5pxle/SkrytkaESP

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:

·     Poniedziałek 8:00 - 17:00

·     Wtorek - Czwartek 7:15 - 15:15

·     Piątek 7:00 - 14:00

 

USUWANIE AWARII WODOCIĄGU 

Całodobowy telefon alarmowy: 502 551 993

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

 

Wójt Gminy Lubań przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Wyjątkiem jest nieobecność lub wcześniej zaplanowane spotkania.

e-mail: wojt@luban.ug.gov.pl 

 

Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Wyjątkiem jest nieobecność lub wcześniej zaplanowane spotkania.

 


Przewodnicząca Rady Gminy - Teresa Trefler - przyjmuje interesantów
w każdą środę w godziach od 14:30 do 16:00, pok. nr 16, tel. 605 839 992

e-mail: biurorady@luban.ug.gov.pl 

ZARZĄDCA CMENTARZY KOMUNALNYCH
Urząd Gminy Lubań - Referat Infastruktury i Gospodarki

tel. 75 646 59 34

 

 

Najnowsze aktualności

Informacja Wójta Gminy Lubań dotycząca zbierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez inkasentów

w zwiążku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się choroby

 

WÓJT GMINY LUBAŃ

informuje, że:

17 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy Lubań dotycząca zbierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez inkasentów