biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

585131

 

 

Realizacja promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych
W wyniku powodzi i intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w lipcu 2013 roku, poważnie ucierpiała infrastruktura drogowa w Pisarzowicach a konstrukcja nawierzchni uległa uszkodzeniu, dlatego Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W związku z powyższym, uzyskaliśmy dotację na postawie promesy MAiC Nr DUSKŻ-I.864.513.2014 z dnia 17.02.2014 roku na zadanie pn.: „Odbudowa drogi dz. Nr 598, 591, 585/2 w miejscowości Pisarzowice km 0+000-0+370, 0+000-0+330, 0+000-0+170 (Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2013r.).
24 11 2014

 

 

 

 


 AKTUALNOŚCI

Realizacja promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych

OGŁOSZENIA

OSTRZEŻENIE

RADA GMINY

Koniec roku z budżetem

GOKiS

Nauka gry na gitarze