Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Z uwagi na panującą falę upałów oraz znaczny wzrost zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowych.

Wójt Gminy Lubań apelujedo mieszkańców o ograniczenie używania wody konsumpcyjnej do celów gospodarczych, tj. podlewania upraw, ogródków i trawników, napełniania basenów, mycia pojazdów mechanicznych, itp.

W  ostatnich tygodniach  odnotowujemy bardzo duże zużycie wody, oscylujące niebezpiecznie na granicy możliwości produkcyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Pisarzowicach. W przypadku dalszego pogłębiania się deficytu wody, będziemy zmuszeni wprowadzić zakaz używania wody do innych celów niż konsumpcyjne pod rygorem zastosowania sankcji administracyjnych.

Liczymy na zrozumienie mieszkańców i właściwe podejście do apelu, co pozwoli na uniknięcie racjonowania wody i okresowego wstrzymania dostawy wody.

Ponadto, w ostatnich tygodniach od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, a tym samym okresu nawadniania i oprysków upraw, odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia doprowadzają do marnotrawstwa wody.

Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego urządzenia (głównie uszkodzenie głowicy hydrantu), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenie wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klientów mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Zaznaczamy również, że zniszczony (otwarty/cieknący) hydrant może stać się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi ogromne zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzieży wody z hydrantu i prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer  tel. 502 551 993 (czynny całą dobę) lub 507 021 585, 75 646 59 34 (czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubań).Tylko eliminując proceder kradzieży wody z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców

                                                                                                                                    Wójt Gminy Lubań

                                                                                                                                     Zbigniew Hercuń

 

 


 

 

 

Link do strony archiwalnej Gminy Lubań.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

RODO: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
 
 
 

Urząd Gminy Lubań
ul.Dąbrowskiego 18 
59-800 Lubań 
tel.: 075 646 59 20

fax: 075 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Lubań znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Aby można było złożyć wniosek do urzędu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP oraz posiadać profil zaufany lub  podpis elektroniczny.

 

 Adres elektronicznej skrzynki  podawczej:

/2g02e5pxle/SkrytkaESP

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:

·     Poniedziałek 8:00 - 17:00

·     Wtorek - Czwartek 7:15 - 15:15

·     Piątek 7:00 - 14:00

 

USUWANIE AWARII WODOCIĄGU 

Całodobowy telefon alarmowy: 502 551 993

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

 

Wójt Gminy Lubań przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Wyjątkiem jest nieobecność lub wcześniej zaplanowane spotkania.

e-mail: wojt@luban.ug.gov.pl 

 

Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Wyjątkiem jest nieobecność lub wcześniej zaplanowane spotkania.

 


Przewodnicząca Rady Gminy - Teresa Trefler - przyjmuje interesantów
w każdą środę w godziach od 14:30 do 16:00, pok. nr 16, tel. 605 839 992

e-mail: biurorady@luban.ug.gov.pl 

ZARZĄDCA CMENTARZY KOMUNALNYCH
Urząd Gminy Lubań - Referat Infastruktury i Gospodarki

tel. 75 646 59 34