biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1222653

 

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze.
Z usług mogą korzystać mieszkańcy powiatów: jeleniogórskiego, bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, kamiennogórskiego oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra.

W ramach prowadzonej działalności PIFE w Jeleniej Górze:
• udziela ogólnych informacji o Funduszach Europejskich
• udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające - z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich
• informuje o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
• przeprowadza konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów;
• przeprowadza konsultacje na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;

PIFE w Jeleniej Górze jest czynny w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00, w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00-16.00
Informacje udzielane są w formie indywidualnych, bezpośrednich konsultacji oraz poprzez rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną.
PIFE w Jeleniej Górze w III i IV kwartale br. planuje zorganizować spotkania informacyjne nt. instrumentów zwrotnych dostępnych na Dolnym Śląsku i dotacji unijnych dla MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto, PIFE w Jeleniej Górze we współpracy z lokalnymi samorządami, przewiduje organizację na terenie podregionu jeleniogórskiego Mobilnych Punktów Informacyjnych, które będą miały formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie www.fundusze.dolnyslask.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Wszystkie usługi są bezpłatne.

Zapraszamy do kontaktu:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 32/32a
Tel. 75 764 94 66, 75 75 24 942
fax: 75 75 24 940
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
www.fundusze.dolnyslask.pl
11 06 2014


 

 

 

 


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze