biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252335

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego województwa dolnośląskiego


Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego:

Uchwały Nr LVIII / 889 / 2006 z dnia 21 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.

Opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego objęto cały obszar Województwa Dolnośląskiego w jego granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy kierować na piśmie do Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego ul. Świdnicka 12 / 16 50 – 068 Wrocław, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię bądź nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.


Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Łoś
22 01 2008


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze