biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252535

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Ogłoszenie
Na podstawie pisma Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Pieńsk z dnia 13.01.2009r. znak ZP-732-6233/08 Urząd Gminy Lubań informuje, iż w/w Nadleśnictwo prowadzi prace związane z wyznaczeniem lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conservation Value Forests) zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich.
W związku z powyższymi pracami Nadleśnictwo Pieńsk zwróciło się do tutejszego Urzędu Gminy o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zgłoszenia ewentualnych propozycji lasów znajdujących się na obszarach Pisarzowic, Henrykowa Lubańskiego i Nawojowa Łużyckiego z kategorii HCVF 6 - Lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.
Na obecnym etapie chodzi o wyłonienie terenów leśnych o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym, ekonomicznym i religijnym, dlatego prosi się mieszkańców Gminy o zgłaszanie propozycji lasów spełniających wymienione kryteria i znajdujących się w obrębach w/w wsi.
Mapki kompleksów leśnych w granicach Gminy Lubań oraz kwestionariusze zgłaszania propozycji dostępne są w Urzędzie Gminy Lubań w pokoju nr 3.
Wypełnione formularze wraz z mapkami i zaznaczoną lokalizacją proponowanych obszarów należy składać do dnia 06.02.2009 r. w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Lubań.

Wójt Gminy Lubań
Mirosław Herdzik
23 01 2009


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze