biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252534

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert przez osoby zainteresowane przeprowadzeniem rekrutacji uczestników do projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac związanych z rekrutacją uczestników do projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”. Osoba wybrana do realizacji zadania odpowiedzialna będzie za przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych dla uczestników projektu, weryfikację dokumentów wypełnionych przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie pod kątem zgodności profilu każdej zgłoszonej osoby z założeniami projektu, bieżącą pomoc w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych. Do projektu zostanie zrekrutowanych łącznie 20 osób mieszkających na terenie Gminy Lubań, w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie wykluczonych.
3. Termin realizacji zamówienia: od 13.07.2011 roku do 31.07. 2011 roku.
4. Oferty należy składać do 12.07.2011 roku do godziny 15:00.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze wykonawcy decydować będzie najniższa cena.
6. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38.

06 07 2011


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze