biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251488

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

SPRAWA DLA MŁODEGO REPORTERA Z GMINY LUBAŃ - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań” według kolejności zgłoszeń do dnia 31 lipca 2011 r. Liczba uczestników: 20 osób.

Uczestnicy powinni spełniać następujący kryteria:
1) zameldowanie na terenie Gminy Lubań
2) wiek 15-24 lat
3) dostarczenie minimum jednego dokumentu:
- opinia pedagoga szkolnego/nauczyciela kwalifikującego do udziału w projekcie ze względu na zagrożenie wykluczeniem społecznym ze względu na co najmniej jeden powód dotyczący bezpośrednio uczestnika lub najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo): ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczych lub wychowawczych, alkoholizm, narkomania;
- zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu;
- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez uczestnika lub najbliższą rodzinę.

CELE PROJEKTU:
-zaktywizowanie społeczno – zawodowe 20 mieszkańców Gminy Lubań zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie wykluczonych poprzez rozwinięcie u nich zdolności komunikacyjnych,
- zwiększenie motywacji uczestników do bycia aktywnym zawodowo i społecznie dzięki pokazaniu dobrych wzorców,
- podniesienie w okresie realizacji projektu samooceny uczestników oraz rozwinięcie w nich przekonania, że mogą skutecznie komunikować się ze społeczeństwem,
- rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, porozumiewania się, zdobywania informacji o sytuacji społeczno – gospodarczej w lokalnym środowisku,
- zwiększenie kompetencji językowych oraz informatycznych,
- zintegrowanie uczestników z lokalną społecznością dzięki stworzeniu okazji do współdziałania.

W ramach realizowanego projektu okresie od sierpnia 2011 r. do lutego 2012 r. w świetlicy -Pisarzowice, odbędzie się 9 spotkań szkoleniowych oraz 1 wycieczka całodniowa.

07 07 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze