biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252519

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na usługę cateringu w ramach projektu pt: „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla 20 osób przez 10 dni (soboty). Usługa obejmuje zapewnienie wyżywienia grupie młodzieży w wieku od 15 do 24 lat w trakcie 2 przerw podczas 5-godzinnych zajęć. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie oraz dostarczenie do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku składającego się z: minimum 5 kanapek „bankietowych” oraz 200g sałatek na uczestnika. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również uprzątnięcia ich każdorazowo po zakończeniu zajęć. Miejsce dostaw: Wiejskie Centrum Animacji Społecznej, Pisarzowice 277, 59-800 Lubań.
3. Terminy realizacji zamówienia: zgodnie z poniższą tabelą:
Lp. Data
1 20.08.2011r.
2 17.09.2011r.
3 08.10.2011r.
4 15.10.2011r.
5 19.11.2011r.
6 26.11.2011r.
7 03.12.2011r.
8 17.12.2011r.
9 14.01.2012r.
10 11.02.2012r.

4. Oferty należy składać do 12.08.2011 roku do godz. 15:00.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze dostawcy decydować będzie najniższa cena.
6. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38

01 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze