biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252527

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań tel. 75 646 59 22 FAX 75 612 68 50 Zaprasza do składania ofert na realizację zadania: Zarządzanie projektem, realizowanego w ramach projektu
pt. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości – warsztaty projektowe z graffiti i recycling art w Gminie Lubań”

1. Przedmiot zaproszenia i zakres:
Usługa zarządzania projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Warunki, które musi spełnić oferta:
a) Zapewnienie kadry:
- Kierownik projektu - główne obowiązki: dobór kadry zarządzającej i nadzór nad nią, nadzór nad dokumentacją projektu oraz prawidłową realizacją harmonogramu projektu; wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w zarządzaniu projektami minimum 3 projekty (1 osoba).
- Koordynator merytoryczny projektu - główne obowiązki: opracowanie ankiet, bieżąca kontrola wskaźników projektu, przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu; wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w zarządzaniu projektami – minimum 2 projekty (1 osoba);
- Koordynator finansowy projektu - główne obowiązki: prowadzenie płatności i rozliczeń projektu, współpraca przy opracowaniu dokumentacji księgowej projektu, przygotowanie wniosków o płatność; wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne, doświadczenie w rozliczaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE.
b) Doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE (minimum 5 projektów)
c) Przedstawienie koncepcji zarządzania projektem.

Okres zarządzania projektem to: 8 m-cy (od 1 września 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.).

Oferta powinna zawierać:
• Dane teleadresowe oferenta;
• NIP;
• REGON;
• Przedmiot zaproszenia;
• Koszt brutto całego zadania, tj. zarządzania projektem przez 8 m-cy;
• Dokumentację potwierdzającą wykształcenie kadry;
• Dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE;
• Koncepcję zarządzania projektem.

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18; 59-800 Lubań, dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Lubań lub przesłać drogą elektroniczną na adres: renata.zadka@luban.ug.gov.pl do dnia 19 sierpnia 2011 roku.

Kryterium wyboru oferty:
1. Cena: 100%

Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który przedstawi ofertę z najniższą ceną oraz która spełni wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Renata Zadka, tel. 75 646 59 22.

10 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze