biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252525

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących materiałów szkoleniowych:
a) teczka akademicka A4 w twardej oprawie – 20 szt.
b) notes / zeszyt A4 – 20 szt.
c) długopis – 20 szt.
d) długopis kolorowy – 20 szt.
e) papier do drukowania – 4 ryzy
f) toner do drukarki HP – 1 szt.
g) płyta DVD-RW – 20 szt.
3. Termin realizacji zamówienia: do 19.08.2011 roku.
4. Oferty należy składać do 17.08.2011 roku do godziny 15:00.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze dostawcy decydować będzie najniższa cena.
6. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. (0-75) 646 59 38
1. Gmina Lubań zaprasza do składania ofert na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Sprawa dla młodego reportera z Gminy Lubań”, organizowanego przez Gminę Lubań, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących materiałów szkoleniowych:
a) teczka akademicka A4 w twardej oprawie – 20 szt.
b) notes / zeszyt A4 – 20 szt.
c) długopis – 20 szt.
d) długopis kolorowy – 20 szt.
e) papier do drukowania – 4 ryzy
f) toner do drukarki HP – 1 szt.
g) płyta DVD-RW – 20 szt.
3. Termin realizacji zamówienia: do 19.08.2011 roku.
4. Oferty należy składać do 17.08.2011 roku do godziny 15:00.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie kryterium ceny (100%). O wyborze dostawcy decydować będzie najniższa cena.
6. Oferty należy dostarczać do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; pokój nr 25 - Pani Justyna Antoszewska lub przesyłać na adres email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl
7. Wszelkich informacji udziela Pani Justyna Antoszewska pod nr tel. 75 646 59 38

12 08 2011


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze