biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251637

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Bezpłatne szkolenie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin i miejsce szkolenia: 10.02.2012 godz. 9:00-15:00
13.02.2012 godz. 9:00- 15:00
Szkolenia odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski.
Uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Beneficjentami działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” mogą być: Rolnik, lub jego domownik, lub małżonek tego rolnika, który m.in.:
• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy
• jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem tel/fax 75 78 13 163 lub poprzez e-mail:doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl,
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, Tel. 75 7813163, e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl, www.lgdpartnerstwoizerskie.pl


Szkolenia organizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013
24 01 2012


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze