biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252519

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Informacja dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości
Informacja dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubań
dotycząca znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zmiana przepisów polega na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa weszła w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. Gminy mają 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na wdrożenie stosownych uchwał i przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązków odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik, a jego zawartość wywiezie. Zniknie więc powód porzucania śmieci w lasach czy też spalania ich w piecach domowych.
Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych.
Mieszkańcy i właściciele nieruchomości na terenie Gminy Lubań zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r.
Do tego czasu obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, tzn. mieszkańcy i właściciele nieruchomości na terenie Gminy Lubań są zobowiązani do zawarcia umów na wywóz odpadów komunalnych z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenie lub wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
16 02 2012


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze