biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251498

 

 

Aktualności    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Ogłoszenia


Znajdź...

 

Szkolenie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania- Partnerstwo Izerskie zaprasza przedstawicieli Organizacji pozarządowych, Sołtysów na szkolenie warsztatowe pt. Inicjatywa lokalna jako nowy instrument współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w zakresie realizacji zadań publicznych.

Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy z zakresie odpowiedzialności mieszkańców i możliwości uczestniczenia w realizacji zadań publicznych i działalności pożytku publicznego, oraz wiedzy dot. przygotowania wniosków o realizację zadania publicznego.

PROGRAM SZKOLENIA :
1. Przedstawienie programu szkolenia
2. Sfera zadań publicznych- analiza zasobów ustawowych; Ustawa z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Działalność pożytku publicznego
4. Lokalna społeczność jako III sektor gospodarki narodowej- formy działalności- Inicjatywa lokalna jako forma wsparcia III sektora
5. Praca w grupach
6. Pojęcie inicjatywy lokalnej w świetle ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
7. Katalog zadań będących przedmiotem inicjatywy lokalnej i warunki ich realizacji
8. Obowiązki samorządu terytorialnego: tryb i szczegółowe kryteria wyboru zadań publicznych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej- ocena i wybór
9. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
10. Podsumowanie

TERMIN SZKOLENIA: 09.04.2013 godz. 10.00 (zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą do 8 kwietnia 2013 do godz. 12.00)

MIEJSCE SZKOLENIA:
Sala Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 8 kwietnia do godziny 12:00. TEL. 757813163, e-mail promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

04 04 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze